Web-Patient
Forside>
Tilbage

Fagperson - Almen praksis - FP-attester

Købers ordre nummer ikke angivet korrekt

Det kan skyldes at købers ordrenummer er skrevet i det forkerte felt eller ikke skrevet korrekt. Du kan finde købers ordrenummer på anmodningen i lægesystemet. Fakturaen skal sendes på ny med korrekt ordrenummer. Købers ordrenummer er altid kundens CPR-nr. efterfulgt af en bindestreg og tre bogstaver. Dvs. i formatet: ddmmåånnnn-XXX

Købers ordrenummer ikke angivet

Købers ordrenummer skal være angivet på fakturaen og i det korrekte felt. Er ordrenummeret ikke angivet skal du sende en ny faktura. Se punktet Købers ordrenr. ikke angivet korrekt.

FP-attester kan kun faktureres digitalt, hvis de er modtaget og besvaret digitalt.

Kontakt din lægesystemleverandørs IT support, hvis du ikke kan komme videre. Forsikrings- eller pensionsselskabet kan ikke hjælpe dig.

FP-attest er ikke besvaret digitalt

FP-attester kan kun faktureres digitalt, hvis de er modtaget og besvaret digitalt. Der kan således ikke sendes fakturaer til "Forsikring og Pension - Fælles fakturering” hvis attestanmodningen er fra et selskab, som ikke sender elektroniske attestanmodninger direkte til dit lægesystem. 
Send i stedet fakturaen til forsikrings- eller pensionsselskabet på anden vis, ex. med posten.

Faktura på en afvist FP-attest

Der kan godt sendes en faktura på en afvist FP-attest.

Faktura til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Faktura til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ikke sendes via Forsikring & Pension - Fælles fakturering (der skal benyttes et andet EAN-nr.).

Send fakturaen ad den kanal I normalt sender fakturaer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvordan får lægen en korrespondance besked ved fejl

For at der kan sendes en korrespondance besked tilbage til lægen ved fejl eller mangler i fakturaen, skal EAN nummeret være med i ordren. Vil man sikre at fakturaen kommer igennem, er det vigtigt, at købers ordrenummer er udfyldt korrekt (dvs. i formatet: ddmmåånnnn-XXX) og lokationsnummeret er med i fakturaen.

Eksterne faktureringssystemer

Ved anvendelse af eksterne systemer skal man huske at få købers ordrenummer sat korrekt ind med formatet: ddmmåånnnn-XXX i det rigtige felt. Købers ordrenummer hedder muligvis ikke det samme i de eksterne systemer, her er nogle eksempler:

  • System C5 system: Købersref.

  • e-conomic: købers ordrenr.

  • Thruelink: rekvisitionsnr.

  • Sproom: kunderef.

Hvis købers ordrenummer ikke figurerer i det korrekte felt, kan der kun sendes en korrespondance tilbage hvis klinikkens lokationsnummer er udfyldt. Vi ved mange ikke har mulighed for at sætte et lokationsnummer ind og der med ikke modtager en advisering om manglefuld udfyldt faktura.

FP-attest: Vejledninger til fakturering

Oversigt over tilgængelige vejledninger:

Hjælp til Novax brugere: Vejledning Novax

Hjælp til MultiMed brugere: Vejledning Multimed

Hjælp til Ganglion brugere: Vejledning Ganglion

Hjælp til EG-Clinea brugere: Vejledning EG-Clinea

EG-Clinea vejledning: Søg: FP fakturering i søgefeltet.

For vejledninger til øvrige lægesystemer:

Vi har ikke fået vejledninger fra andre lægesystemer end overstående, så kontakt venligst lægesystemleverandøren direkte eller se på deres hjemmeside.

Faktura der sendes til "Forsikring & Pension Fælles fakturering"

Faktura til Forsikring & Pension - Fælles faktureringen sendes til SYNLAB, som videre levere til det respektive forsikringsselskab, der har anmodet om attesten.
Er fakturaen ikke betalt, skal du kontakte det forsikringsselskab som står på attesten. Se evt. korrespondance brev, hvis fakturaen skulle være manglefuld udfyldt og derfor ikke kunne sendes til selskabet.
SYNLAB support kan være behjælpelig ved evt. spørgsmål.

Vi skifter læge systemleverandør

SYNLAB skal ikke have besked om ændring af læge systemleverandør, da informationen opdateres via SOR. Der er dog en forsinkelse på op til 24 timer fra klinikken er opdateret i SOR.