Web-Patient
Forside>
Tilbage

Om Web-Patient

Hvad er Web-Patient

Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge/tandlæge omkring helbred og helbredsoplysninger.

Web-Patient er udviklet af SYNLAB Medical Digital Services, som specialiserer sig i national IT-infrastruktur, der anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. SYNLAB Medical Digital Services har fokus på sundhedsfaglig validerede nationale løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.

Du kan læse mere om Web-Patient på vores hjemmeside under Web-Patient : smds.dk

Hvordan får jeg adgang til Web-Patient

Du kan logge på Web-Patient her: Web-Patient.dk

Du vil kun finde oplysninger i Web-Patient såfremt din læge har sendt dig et skema du skal udfylde eller dit forsikrings- eller pensionsselskab har anmodet om en attest.

Du modtager en SMS og/eller e-mail med link til Web-Patient hvis der er indhold du skal forholde dig til.

Første gang du logger på Web-Patient, skal du give dit samtykke til at SYNLAB Medical Digital Services må behandle dine oplysninger. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Se mere under emnet: Behandling af personoplysninger.

Hvordan foregår det

PRO-skemaer
Lægen kan bestille elektroniske hjemmemålingsskemaer og PRO-skemaer til sin patient i WebReq. Borgeren modtager herefter automatisk sms og/eller e-mail om, at lægen har bedt om oplysninger, samt link til Web-Patient. Borgeren udfylder skemaet og sender det tilbage til lægen. Borgerens svar valideres og sendes direkte til lægen der modtager svaret på samme måde som et almindeligt laboratoriesvar på fx en blodprøve.

Læs mere på vores hjemmeside: Pro skemaer

Forsikringssager
Ved en forsikringssag opretter og sender selskabet en digital anmodning om attester eller journaloplysninger til lægen eller tandlægen. Herefter modtages anmodningen i klinikkens fagsystems indbakke og besvares på samme måde som øvrige digitale attester.

Den digitale løsning omfatter også indhentning af forsikringskundens/patientens samtykke, klinikvalg og underskrift med NemID på de attester, hvor dette er et krav. Når der anmodes om en attest og journaloplysninger, vil forsikringskundens/patientens samtykke enten være stemplet på eller vedhæftet anmodningen.

Læs mere på vores hjemmeside: Digitale blanketter

Web-Patient er CE-certificeret

Web-Patient er CE-certificeret som medicinsk udstyr, klasse 1, og opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF samt efterfølgende Bekendtgørelse nr. 409 af 27. maj 2003, Bekendtgørelse nr. 1268 af 12. december 2005 og Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr.